Abastos 2.0 no curso “Do mar á Terra, un setembro formativo en Vimianzo"