Sobre O Loxe Mareiro no informativo de Fin de Semana de V televisión

"La Cociña miuda llega a Carril". Informativo Fin de Semana en V televisión  (21/07/2013)